Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

14.09.2023

Odsłon: 911

Administrator DZKosz

Badania lekarskie zawodników - przypomnienie zasad

Wydział Rozgrywek DZKosz przypomina, że:
- z dniem 1 lipca 2023 roku został zniesiony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, iż ważność badań lekarskich sportowców, która była przedłużona ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemiologicznego, wygasła z dniem 29 sierpnia 2023 roku (60 dni po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego).

- zgodnie z Regulaminem Zawodów DZKosz na sezon 2023/2024 "Podstawą do udziału zawodnika w rozgrywkach jest posiadanie karty zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi wydanymi przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej, z datą badania i terminem ważności badania nie późniejszym niż 12 miesięcy od daty badania. Orzeczenie lekarskie dot. zawodnika do 23. roku życia może być wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W dniu wyznaczonym jako data kolejnego badania, badania tracą ważność."

Proszę upewnić się, że posiadane przez Państwa badania mają wpisany termin kolejnego badania lub mają określone ile badania są ważne (np. 6 miesięcy, 12 miesięcy itp.).

- potwierdzenie ważności badań lekarskich przez sędziego głównego, na podstawie przedstawionych orzeczeń lekarskich, następuje przed pierwszym meczem drużyny w danym sezonie oraz w każdym momencie sezonu, kiedy wymaga tego sytuacja. Brak terminu ważności badań lekarskich w składzie drużyny wygenerowanym z ESOR, niepotwierdzony termin ważności badań lekarskich w składzie drużyny wygenerowanym z ESOR (dopisek NP przy terminie ważności badań) lub nieokazanie sędziemu głównemu przed zawodami karty zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi wiąże się odsunięciem zawodnika od udziału w meczu.

Proszę o tym pamiętać i po wygenerowaniu meczowej listy zawodników z ESOR sprawdzić, czy badania są potwierdzone.

Obraz