Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

news

27.02.2024

Odsłon: 1204

Administrator DZKosz

Turniej eliminacyjny Młodzieżowych Mistrzostw Polski - strefa dolnośląsko-lubuska

Wydział Rozgrywek Dolnośląskiego Związku Koszykówki we Wrocławiu podaje najważniejsze informacje i regulacje dotyczące turnieju eliminacyjnego Młodzieżowych Mistrzostw Polski 3x3 - strefa dolnośląsko-lubuska.

I. Turniej będzie rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych:
- U23K i U23M (urodzeni pomiędzy 1 stycznia 2001 i 31 grudnia 2008)
- U17K i U17M (urodzeni pomiędzy 1 stycznia 2007 i 31 grudnia 2010)
- U15K i U15M (urodzeni pomiędzy 1 stycznia 2009 i 31 grudnia 2011)

II. Rozgrywki odbywać się będą w formie jednodniowego turnieju dla poszczególnych kategorii:
16.03.2024 - U17M, U15K
17.03.2024 - U15M
19.03.2024 - U23K, U23M, U17K

Udział w turnieju eliminacyjnym jest punktowany według zasad przedstawionych w Regulaminie Cyklu Rozgrywek Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 na sezon 2023/2024.

W turnieju strefowym biorą udział tylko zespoły reprezentujące kluby z danej strefy.

III. Każdy klub posiadający licencję klubową PZKosz może zgłosić dowolną liczbę drużyn składających się z 4 – 6 zawodników posiadających licencje okresowe uprawniające do gry w klubie w koszykówce 3x3 w sezonie 2023/2024 z których do rozgrywek w poszczególnych etapach zgłaszana jest czwórka turniejowa. Drużyny przed finałami Młodzieżowych Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 mogą uzupełnić składy (o ile wcześniej zgłoszonych było 4 lub 5 zawodników) lub wymienić dwóch zawodników ze zgłoszonej szóstki (z zawodników którzy nie grali) na innych zawodników tego samego klubu. Dopuszcza się wymianę większej liczby zawodników w przypadku powołania przez PZKosz dotychczas zgłoszonych zawodników, do Kadry Narodowej 5x5 lub Kadry Narodowej 3x3 i ich udziału w akcjach szkoleniowych, oficjalnych zawodach mistrzowskich lub zawodach o innym charakterze, poza granicami kraju w terminie danego turnieju.

Zawodnicy muszą posiadać:
- polskie obywatelstwo,
- licencję zawodnika uprawniającą do gry w koszykówkę (licencja PZKosz),
- licencję okresową uprawniającą do gry w klubie w sezonie 2023/2024 w koszykówce 3x3.


Drużyna może składać się z zawodników:
- którzy w sezonie 2023/2024 mieli licencje okresowe do rozgrywek 5x5 w barwach danego klubu (automatycznie zostaną im nadane licencje okresowe 3x3),
- którzy w sezonie 2023/2024 nie posiadali licencji okresowej w żadnym klubie (załącznik
nr 5a i zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych, a jeśli gracz nie posiada licencji stałej PZKosz, także wniosek o wydanie licencji zawodnika PZKosz),
- którzy w sezonie 2023/2024 występowali w rozgrywkach 5x5 w barwach innego klubu (załącznik nr 5a, który powinien być złożony we właściwym WZKosz na 7 dni przed pierwszym turniejem).


Zawodnik przypisany jest do danego klubu od początku do końca rozgrywek 3x3 w sezonie 2023/2024.


Każdy zawodnik w momencie zgłoszenia drużyny musi posiadać konto na platformie play.fiba3x3.com. Zgłoszenia drużyn, których zawodnicy nie posiadają takich kont nie będą przyjmowane.


Drużyna złożona wyłącznie z zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat, musi posiadać pełnoletniego opiekuna.


Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.


III. Opłata za udział w turnieju wynosi 150 zł od drużyn. Wpłat należy dokonywać na konto DZKosz: 29 1160 2202 0000 0003 1412 6634. Prosimy wpisać w tytule nazwę drużyny oraz kategorię.

Zapisy startują w dniu 27.02.2024. W celu zgłoszenia drużyny należy przesłać do dnia 10.03.2024 na adres biuro@dzkosz.wroclaw.pl:
- skan wypełnionego załącznika nr 17b – zgłoszenie drużyny (w przypadku drużyn z woj. lubuskiego załącznik powinien być potwierdzony przez miejscowy WZKosz),
- potwierdzenie wpłaty wpisowego,
- pozostałe dokumenty do zgłoszenia zawodników – jeśli są wymagane (w przypadku drużyn z Dolnego Śląska).

Zgłoszenie musi być dodatkowo przeprowadzone przez platformę 3x3 FIBA:
Turniej eliminacyjny MMP 3x3 - strefa dolnośląsko-lubuska (U17M, U15K) 
Turniej eliminacyjny MMP 3x3 - strefa dolnośląsko-lubuska (U15M)
Turniej eliminacyjny MMP 3x3 - strefa dolnośląsko-lubuska (U23K, U23M, U17K)

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i jego prawidłowości jest potwierdzenie mailowe ze strony DZKosz.

IV. Turniej eliminacyjny rozgrywany jest w oparciu o aktualne przepisy gry w koszykówkę FIBA 3x3 oraz Regulamin Cyklu Rozgrywek Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 sezon 2023/2024.

Decyzje związane z przebiegiem gry wynikające z przepisów gry FIBA 3x3 podejmują sędziowie zawodów. Decyzje sędziów dotyczące gry są ostateczne.

W sprawach regulaminowych nieobjętych przepisami gry FIBA 3x3 decyzję podejmuje Komisarz pełniący funkcję Sędziego Głównego turnieju. Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne.

Załącznik 17b - zgłoszenie zawodników

Załącznik 5a - wniosek o licencje zawodnika