Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

news

10.04.2024

Odsłon: 1525

Administrator DZKosz

Grand Prix Dolnego Śląska (MMP 3x3)

Wydział Rozgrywek Dolnośląskiego Związku Koszykówki we Wrocławiu podaje najważniejsze informacje i regulacje dotyczące Grand Prix Dolnego Śląska, które odbędzie się w terminie 11-12.05.2024 we Wrocławiu (WKK Sport Center, ul. Czajcza 19).

I. Turniej będzie rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych:
- U23K i U23M (urodzeni pomiędzy 1 stycznia 2001 i 31 grudnia 2008)
- U17K i U17M (urodzeni pomiędzy 1 stycznia 2007 i 31 grudnia 2010)
- U15K i U15M (urodzeni pomiędzy 1 stycznia 2009 i 31 grudnia 2011)

II. Rozgrywki odbywać się będą w formie jednodniowego turnieju dla poszczególnych kategorii:
11.05.2024 - U23M, U17K, U15M
12.05.2024 - U23K, U17M, U15K

Udział w Grand Prix jest punktowany według zasad przedstawionych w Regulaminie Cyklu Rozgrywek Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 na sezon 2023/2024.

III. Każdy klub posiadający licencję klubową PZKosz może zgłosić dowolną liczbę drużyn składających się z 4 – 6 zawodników posiadających licencje okresowe uprawniające do gry w klubie w koszykówce 3x3 w sezonie 2023/2024 z których do rozgrywek w poszczególnych etapach zgłaszana jest czwórka turniejowa.

Zawodnicy muszą posiadać:
- polskie obywatelstwo,
- licencję zawodnika uprawniającą do gry w koszykówkę (licencja PZKosz),
- licencję okresową uprawniającą do gry w klubie w sezonie 2023/2024 w koszykówce 3x3.


Drużyna może składać się z zawodników:
- którzy w sezonie 2023/2024 mieli licencje okresowe do rozgrywek 5x5 w barwach danego klubu (automatycznie zostaną im nadane licencje okresowe 3x3),
- którzy w sezonie 2023/2024 nie posiadali licencji okresowej w żadnym klubie (załącznik
nr 5a i zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych, a jeśli gracz nie posiada licencji stałej PZKosz, także wniosek o wydanie licencji zawodnika PZKosz),
- którzy w sezonie 2023/2024 występowali w rozgrywkach 5x5 w barwach innego klubu (załącznik nr 5a, który powinien być złożony we właściwym WZKosz na 7 dni przed pierwszym turniejem).


Zawodnik przypisany jest do danego klubu od początku do końca rozgrywek 3x3 w sezonie 2023/2024.


Każdy zawodnik w momencie zgłoszenia drużyny musi posiadać konto na platformie play.fiba3x3.com. Zgłoszenia drużyn, których zawodnicy nie posiadają takich kont nie będą przyjmowane.


Drużyna złożona wyłącznie z zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat, musi posiadać pełnoletniego opiekuna.


Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.


III. Opłata za udział w turnieju wynosi:
150 zł od drużyny (dla klubów z Dolnego Śląska),
250 zł od drużyny (dla pozostałych klubów).
Wpłat należy dokonywać na konto DZKosz: 29 1160 2202 0000 0003 1412 6634. Prosimy wpisać w tytule nazwę drużyny oraz kategorię.

Zapisy startują w dniu 17.04.2024 o godz. 10:00. W celu zgłoszenia drużyny należy przesłać do dnia 6.05.2024 do godz. 12:00 na adres biuro@dzkosz.wroclaw.pl:
- skan wypełnionego załącznika nr 17b – zgłoszenie drużyny (załącznik musi być potwierdzony przez miejscowy dla danego klubu WZKosz),
- potwierdzenie wpłaty wpisowego,
- pozostałe dokumenty do zgłoszenia zawodników – jeśli są wymagane (w przypadku drużyn z Dolnego Śląska).

Zgłoszenie musi być dodatkowo przeprowadzone przez platformę 3x3 FIBA:
Grand Prix Dolnego Śląska (U23M, U17K, U15M)
Grand Prix Dolnego Śląska (U23K, U17M, U15K) 

Maksymalna liczba drużyn w każdej kategorii - 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby drużyn.

Trzy miejsca, w każdej kategorii wiekowej, zarezerwowane są dla drużyn wskazanych przez organizatora. O przyjęciu na pozostałe 13 miejsc decyduje kolejność zgłoszeń (przesłanie niezbędnych dokumentów oraz zgłoszenie drużyny na portalu play.fiba3x3.com).

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i jego prawidłowości jest potwierdzenie mailowe ze strony DZKosz.

IV. Turniej Grand Prix rozgrywany jest w oparciu o aktualne przepisy gry w koszykówkę FIBA 3x3 oraz Regulamin Cyklu Rozgrywek Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 sezon 2023/2024.

Decyzje związane z przebiegiem gry wynikające z przepisów gry FIBA 3x3 podejmują sędziowie zawodów. Decyzje sędziów dotyczące gry są ostateczne.

W sprawach regulaminowych nieobjętych przepisami gry FIBA 3x3 decyzję podejmuje Komisarz pełniący funkcję Sędziego Głównego turnieju. Decyzje Sędziego Głównego
są ostateczne.

Przeidywany czas trwania turnieju:

sobota - 9:00-18:00

niedziela - 9:00-17:00

Terminarz będzie udostępniony na platformie FIBA niebawem.

Obraz